Śpiewnik naszej parafiiCena: 7 zł z VAT 6 zł z VAT (promocja!)

Śpiewnik naszej parafii jest niezwykle przydatny w liturgii. Obecnie w wielu polskich kościołach znajdują się przy wejściu stoliki lub półki, na których wyłożone są śpiewniki. Wierni wchodząc zabierają je do ławki i korzystają z nich w czasie liturgii, a wychodząc z kościoła odkładają je na wyznaczone miejsce. Duszpasterze lub organiści wywieszają tabliczki z numerami pieśni, które śpiewane będą w czasie Mszy świętej lub innego nabożeństwa.

Śpiewnik naszej parafii nadaje się też znakomicie do zastosowania w katechezie szkolnej. Korzystanie ze śpiewników podczas lekcji religii wzbogaca katechezę i przyczynia się do aktywniejszego udziału dzieci i młodzieży w liturgii. Sugerujemy więc katechetom, by nabyli dla swoich grup klasowych odpowiednią liczbę śpiewników.