Przygotowanie do bierzmowaniaCena: 6 zł z VAT

Książeczka "Przygotowanie do bierzmowania" składa się z kilku części:

  • Katechizm usystematyzuje i utrwali wiedzę religijną, którą kandydat zdobył już w ciągu wielu lat katechizacji.
  • Katechezy przed bierzmowaniem są nowością, której nie zawierają znajdujące się już na rynku księgarskim tego typu pomoce. Osiem zwięzłych i przemyślanych katechez będzie niezwykle pomocnym w bezpośrednim przygotowaniu kandydata do przyjęcia sakramentu. Uświadomią mu udział Ducha Świętego w dziele stworzenia, zbawienia i uświęcenia, a także jego obecność i działanie w Kościele i poszczególnych chrześcijanach. Dostarczą też kandydatowi materiału do osobistych refleksji nad własną tożsamością chrześcijańską.
  • Obrzędy bierzmowania umożliwią kandydatom czynny i świadomy udział w liturgii sakramentu.
  • Pieśni do Ducha Świętego będą potrzebne w czasie katechez i spotkań formacyjnych oraz podczas liturgii sakramentu bierzmowania.
  • Ostatnia część tej książeczki - Formacja kandydata, w której kandydat gromadzić będzie odpowiednie wpisy, upewni jego samego oraz osoby odpowiedzialne za jego przygotowanie, że jest na tyle dojrzałym i odpowiedzialnym chrześcijaninem, by przyjąć dary i zobowiązania wypływające z sakramentu bierzmowania.