Plansze katechetyczne

Ważną rolę w katechezie odgrywa wizualne wspomaganie przekazywanych treści. Wprawdzie wszystkie już szkoły posiadają tablice multimedialne, ale tylko w nielicznych szkołach są one dostępne we wszystkich salach lekcyjnych. Daje się poza tym zauważyć w społeczeństwie, także wśród ludzi młodych, powrót do niektórych przynajmniej tradycyjnych form nauki i rozrywki (tradycyjna książka, plakat, gry planszowe...).

Wielu katechetów sygnalizowało potrzebę posługiwania się planszami ilustrującymi treści przekazywane podczas katechezy. Tego rodzaju plansz brakuje jednak we współczesnej ofercie wydawniczej. Postanowiliśmy opracować i wydać zestawy plansz spełniających te oczekiwania. W pierwszej kolejności wydajemy dwa zestawy: "Mały katechizm" (8 plansz) oraz "Rok liturgiczny" (10 plansz).

W nieodległej przyszłości planujemy opracowanie kolejnych zestawów, a o ich wydaniu będziemy na bieżąco informować zainteresowanych katechetów.

Plansze z każdego zestawu połączone są drucikiem z zawieszką. Można je też zwijać w rulon, co ułatwia ich przechowywanie i przenoszenie do innych sal lekcyjnych. Zastosowany format (60 x 80 cm) sprawi, że wszyscy uczniowie, również siedzący w odleglejszych miejscach sali lekcyjnej, dobrze będą widzieć ilustracje i teksty zamieszczone na planszach.

 

Cena: 40 zł z VAT (8 plansz)

 

Cena: 40 zł z VAT (10 plansz)